กรมทรัพยากรธรณี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง