กรมทรัพยากรธรณี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง