กรมทรัพยากรธรณี

ประกาศเปิดให้บริการส่วนวิเคราะห์แร่และหิน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี