กรมทรัพยากรธรณี

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ส่วน/ฝ่าย ที่มีคุณธรรมของกองทรัพยากรแร่ 2567