กรมทรัพยากรธรณี

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ ที่มีคุณธรรมของกองทรัพยากรแร่ 2567