กรมทรัพยากรธรณี

พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินสัญจร โรงเรียนประชาวงศาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี