กรมทรัพยากรธรณี

พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

พิพิธภัณฑ์แร่-หิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลําปาง

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี