กรมทรัพยากรธรณี

พิพิธภัณฑ์แร่-หิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

พิพิธภัณฑ์แร่ – หินแห่งนี้ถือเป็นแห่งแรกของไทยที่ก่อตั้งมาร่วม 100 ปี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 รวบรวมตัวอย่างแร่และหินจำนวนมากที่สั่งซื้อจากต่างประเทศมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสศึกษาแร่และหินชนิดต่าง ๆ ในอดีต ขึ้นอยู่กับกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา จนถึงปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรธรณี มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยมาโดยตลอด

ชุดนิทรรศการแบ่งออกเป็น 8 โซน

โซนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

เพื่อเรียนรู้ความเก่าแก่ของพิพิธภัณฑ์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดของไทย พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจัดตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี และเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรณี อันจะนำมาสู่การช่วยกันอนุรักษ์ต่อไป โดยมุ่งหมายให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาที่สมบูรณ์ น่าศึกษาเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่น่าสนใจที่ผู้ชมสามารถทดลองสัมผัสและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

โซนที่ 2 ธรณีประวัติ

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นำเสนอตั้งแต่การกำเนิดโลกไขปริศนากำเนิดจักรวาล เข้าใจสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีสาเหตุจากส่วนเปลือกโลกแตกตัวออกเป็นแผ่นๆ และเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา และมีโมเดลจำลองให้ลองเล่นกันด้วย

โซนที่ 3 ทรัพยากรแร่

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ชมความงามและสีสันอันน่าอัศจรรย์ของแร่ เรียนรู้เรื่องราวของแร่ ที่มา กระบวนการกำเนิดแร่แบบต่างๆ การแบ่งกลุ่มแร่ตามส่วนประกอบทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพของแร่ ประกอบด้วยตัวอย่างแร่ของจริงจำนวนมาก โดยเริ่มตั้งแต่ทางเข้าที่ทำเป็นอุโมงค์เหมืองแร่จำลอง เดินเข้าไปก็จะได้ยินเสียงรถขนแร่ และได้เห็นการใช้ประโยชน์แร่อย่างครบถ้วน

โซนที่ 4 หินและน้ำบาดาล

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

เจาะลึกเรื่องของหิน กำเนิดหิน และวัฏจักรหิน เจาะลึกต่อเรื่องของน้ำบาดาล แหล่งน้ำใต้ดินที่สะสมตัวอยู่ในช่องว่างของชั้นดินและหิน

โซนที่ 5 เชื้อเพลิงธรรมชาติ

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

เป็นการให้ ความรู้อย่างง่าย ๆ ว่าถ่านหินคืออะไร หินน้ำมันคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร จนถึงปิโตรเลียม ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิล ที่เราใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน

โซนที่ 6 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจ ว่าตารางอายุทางธรณีวิทยานั้นหมายถึงอะไร สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมานานขนาดไหน โดยดูจากการทับถมตัวของชั้นหิน เพื่อหาร่องรอยของซากดึกดำบรรพ์ จนถึงยุคไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบในประเทศไทยว่ามีพันธุ์ไหนบ้าง รวมถึงซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบได้ในประเทศไทย

โซนที่ 7 ทรัพยากรธรณีต่างประเทศ

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ชมความงามและสีสันอันน่าอัศจรรย์ของทรัพยากรธรณีต่างประเทศ ประกอบด้วยตัวอย่างทรัพยากรธรณีของ
จริงจำนวนมาก

โซนที่ 8 ธรณีวิทยาประเทศไทยและธรณีพิบัติภัย

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

รู้จักธรณีวิทยา ธรณีสัณฐานของประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวกำหนดลักษณะภูมิประเทศ รู้จักการสำรวจทาง
ธรณีวิทยาและการจัดทำแผนที่ทางธรณีวิทยา และตื่นตากับทรัพยากรธรณีที่สำคัญ เป็นสัญลักษณ์ประจำแต่ละ
จังหวัดของประเทศไทย ที่นี่ที่เดียวจากนั้นไปทำเข้าใจความเป็นจริงของกฎเกณฑ์ธรรมชาติ สาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโลก เพื่อเข้าใจถึงความเป็นมาของการเกิดธรณีพิบัติภัย

บริการอื่นๆ

การติดต่อ

สถานที่ตั้ง

พิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรุงเทพมหานคร อาคารมรกต ชั้น 1 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

0 2621 9644, 0 2621 9647

โทรสาร

0 2621 9651

พิกัด

13.764354 N, 100.526483 E

เว็บไซต์

ค่าบริการ

ไม่เก็บค่าเข้าชม

เวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.30 น.-16.30 น. หยุดทุกวันจันทร์

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 8,44,67,92,97,ปอ.44,ปอ.157,ปอ.509,ปอ.538

สถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด สถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และพญาไท

Facebook Fanpage : 

แผนที่เส้นทาง

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

งานจริยธรรม