กรมทรัพยากรธรณี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติเป็นสถานที่จัดแสดงและจัดเก็บตัวอย่างอ้างอิงของประเทศ (เฉพาะชิ้นที่สำคัญ) และจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านธรณีวิทยา รวมทั้งเหมืองแร่ น้ำบาดาล ปิโตรเลียม ประวัติความเป็นมาของโลก ซึ่งเป็นความรู้ด้านสาขาต่างๆของวิชาธรณีวิทยาทั้งหมดเป็นศูนย์ประสานงานเชื่อมโยงความรู้กับศูนย์วิจัยหรือพิพิธภัณฑ์อื่นภายใต้ความดูแลของกรมทรัพยากรธรณี มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

                    1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ปรมินทรมหาราช ในวโรกาสที่ทรงครองราชสมบัติครบปีที่ 50 ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539

                    2) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ระดับประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและถ่ายทอดความรู้ทางด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์

                    3) เป็นสถานที่อนุรักษ์แหล่งข้อมูลอ้างอิง และตัวอย่างที่สำคัญทางธรณีวิทยา ตลอดจนถึงซากดึกดำบรรพ์ที่มีคุณค่าหาได้ยากในโลก

                    4) เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติทางด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และการเรียนรู้ทางด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์

                    5) เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ประชาชนชาวไทยได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของธรณีวิทยาอันมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ตลอดจนการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรณีอื่นๆ

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ

ภาพมุมสูงของพิพิธภัณฑ์

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ห้องจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ห้องจัดแสดงระบบสุริยะ

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

หุ่นไดโนเสาร์จำลอง

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ห้องจัดแสดงตัวอย่างแร่และหิน

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ห้องจัดแสดงปิโตรเลียม

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ห้องปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

บริการอื่นๆ

การติดต่อ

สถานที่ตั้ง

พิพิธภัณฑสถานธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120

โทรศัพท์

02 902 7695

โทรสาร

พิกัด

14.07084 N, 100.70554 E

เว็บไซต์

ค่าบริการ

30 บาท

เวลาทำการ

เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

การเดินทาง

แผนที่เส้นทาง

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

งานจริยธรรม