กรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง มีเนื้อหาในการจัดแสดงประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

1) นิทรรศการภายในอาคาร จัดแสดง เรื่องธรณีประวัติของโลก ตัวอย่างแร่และการใช้ประโยชน์ หินและวัฏจักรของหิน การสำรวจทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ซากดึกดำบรรพ์ และทรัพยากรธรณี

2) นิทรรศการกลางแจ้ง ในรูปแบบของสวนธรณีวิทยา จัดแสดงตัวอย่างหิน แร่ และซากดึกดำบรรพ์ที่สำคัญจากทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่นันทนาการต่างๆ

นิทรรศการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

นิทรรศการภายในอาคาร

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ส่วนจัดแสดงแร่และหิน

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นิทรรศการภายนอกอาคาร

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

สวนหิน

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

บริการอื่นๆ

การติดต่อ

สถานที่ตั้ง

ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160 

โทรศัพท์

038 647 476

โทรสาร

พิกัด

12.64338 N, 101.50581 E

เว็บไซต์

ค่าบริการ

ไม่เก็บค่าเข้าชม

เวลาทำการ

เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

การเดินทาง

แผนที่เส้นทาง

งานจริยธรรม