กรมทรัพยากรธรณี

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567