กรมทรัพยากรธรณี

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567