กรมทรัพยากรธรณี

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567