กรมทรัพยากรธรณี

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567