กรมทรัพยากรธรณี

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567