กรมทรัพยากรธรณี

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567