กรมทรัพยากรธรณี

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567