กรมทรัพยากรธรณี

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567