กรมทรัพยากรธรณี

สถิติ และความพึงพอใจ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส1 (ปีงบประมาณ 2566)