กรมทรัพยากรธรณี

สทข 2 – เอกสารเผยแพร่

1. สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 มุ่งมั่นสู่องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด

2. PPT การประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบและกิจกรรมคุณธรรม 5 ประการ สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2

รายละเอียด