กรมทรัพยากรธรณี

สำนักงานเขตภูมิภาค

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1

อาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2

อาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ชั้น 4

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3

อาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จ.ระยอง

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4

อาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี