กรมทรัพยากรธรณี

สื่อบรรยายวิชาการ

BIG DATA Overview

National Telecom (NT)

รายละเอียด

Cloud Computing

โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC - Government Data Center and Cloud service)

รายละเอียด