กรมทรัพยากรธรณี

หน่วยงานในสังกัด

กองธรณีวิทยา

ดูรายละเอียด

กองทรัพยากรแร่

ดูรายละเอียด

กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด

กองเทคโนโลยีธรณี

ดูรายละเอียด

กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

ดูรายละเอียด

กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

ดูรายละเอียด

กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

ดูรายละเอียด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดูรายละเอียด

สำนักงานเลขานุการกรม

ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ดูรายละเอียด

กลุ่มนิติการ

ดูรายละเอียด

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ดูรายละเอียด

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1

ดูรายละเอียด

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2

ดูรายละเอียด

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3

ดูรายละเอียด

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4

ดูรายละเอียด