กรมทรัพยากรธรณี

TH EN
TH EN

หน่วยงานในสังกัด

กองธรณีวิทยา

ดูรายละเอียด

กองทรัพยากรแร่

ดูรายละเอียด

กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด

กองเทคโนโลยีธรณี

ดูรายละเอียด

กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

ดูรายละเอียด

กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

ดูรายละเอียด

กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

ดูรายละเอียด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดูรายละเอียด

สำนักงานเลขานุการกรม

ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ดูรายละเอียด

กลุ่มนิติการ

ดูรายละเอียด

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ดูรายละเอียด

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1

ดูรายละเอียด

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2

ดูรายละเอียด

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3

ดูรายละเอียด

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4

ดูรายละเอียด