กรมทรัพยากรธรณี

ติดต่อเรา

ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี

เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น
ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ชั้น 2 อาคารมรกต 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 026219679-81
E-mail : [email protected]
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]

งานจริยธรรม