กรมทรัพยากรธรณี

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 1. เปิดให้บริการเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
 2. ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุดคือบุคลากรกรมทรัพยากรธรณีและสุภาพชนทั่วไป
 3. สงวนสิทธิสมาชิกห้องสมุดเฉพาะบุคลากรกรมทรัพยากรธรณีเท่านั้น
 4. จำกัดการยืม/คืนครั้งละ 5 เล่ม/สัปดาห์
 5. สมาชิกต้องคืนหนังสือให้เรียบร้อยก่อนการโอน/ย้าย/ลาออก
 6. ผู้ใช้ลงชื่อก่อนใช้บริการห้องสมุดทุกครั้ง
 7. หลังจากการอ่าน โปรดวางหนังสือบนโต๊ะอ่านเท่านั้น
 8. ห้ามนำอาหาร/เครื่องดื่มเข้าห้องสมุด
 9. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในขณะอ่านหนังสือ
 10. ส่งหนังสือล่าช้า ต้องชำระค่าปรับครั้งละ 5 บาท/เล่ม/วัน
 11. ทำหนังสือชำรุด เสียหาย ต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม
 12. ทำหนังสือหาย ต้องชดใช้ค่าเสียหายเท่ากับราคาหนังสือ หรือหามาทดแทนเหมือนต้นฉบับเดิมในสภาพใหม่ หรือไม่เก่ากว่าต้นฉบับที่สูญหาย

งานจริยธรรม