กรมทรัพยากรธรณี

รายงานการปฏิบัติงาน อพ.สธ. พ.ศ. 2557

รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย จังหวัดอุทัยธานี

ดูไฟล์ PDF

รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย จังหวัดกำแพงเพชร

ดูไฟล์ PDF

แหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยา พ.ศ. 2557

ดูไฟล์ PDF

การสำรวจและประเมินแหล่งธรณีวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี

ดูไฟล์ PDF

การสำรวจและประเมินแหล่งธรณีวิทยา จังหวัดพิษณุโลก

ดูไฟล์ PDF

รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ดูไฟล์ PDF

รายงานผลการจัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร เพื่อเป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโบราณ (Plant Living Fossil) และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา

ดูไฟล์ PDF

นิทรรศการทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก ครั้งที่ 1/2556

ดูไฟล์ PDF

รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย จังหวัดบึงกาฬ

ดูไฟล์ PDF

รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย จังหวัดเพชรบุรี

ดูไฟล์ PDF

รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย จังหวัดขอนแก่น

ดูไฟล์ PDF

งานจริยธรรม