กรมทรัพยากรธรณี

รายงานการปฏิบัติงาน อพ.สธ. พ.ศ. 2558

รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย จังหวัดพัทลุง

ดูไฟล์ PDF

รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย จังหวัดมหาสารคาม

ดูไฟล์ PDF

รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย จังหวัดลำพูน

ดูไฟล์ PDF

รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย จังหวัดสระบุรี

ดูไฟล์ PDF

รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายครูธรณีวิทยา ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

ดูไฟล์ PDF

รายงานการควบคุมงานก่อสร้างโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดูไฟล์ PDF

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย

ดูไฟล์ PDF

บัญชีรายชื่อแหล่งธรณีวิทยา พ.ศ. 2558

ดูไฟล์ PDF

บัญชีรายชื่อแหล่งธรณีวิทยา พ.ศ. 2558 (ต่อ)

ดูไฟล์ PDF

รายงานเบื้องต้น การจัดทำพื้นที่อนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี จังหวัดสตูล

ดูไฟล์ PDF

งานจริยธรรม