กรมทรัพยากรธรณี

รายงานการปฏิบัติงาน อพ.สธ. พ.ศ. 2565

ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ทรัพยากรธรณี

ดูไฟล์ PDF

การสำรวจระบบถ้ำพระและถ้ำเทพนิมิต ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดกาญจนบุรี

ดูไฟล์ PDF

รายงานผลการสำรวจซากดึกดำบรรพ์ และสภาพแวดล้อมบรรพกาล ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ.-นทพ. พื้นที่กองการเกษตรและ สหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (กกส.สทพ.นทพ.) อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ดูไฟล์ PDF

รายงานการจัดนิทรรศการงาน “ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน”

ดูไฟล์ PDF

รายงานสรุปผลการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ภายใต้สังกัดกรมทรัพยากรธรณี

ดูไฟล์ PDF

การปรับปรุงเวปไซต์โครงการ อพ.สธ.-กรมทรัพยากรธรณี ภายใต้เวปไซต์กรมทรัพยากรธรณี ปี พ.ศ. 2566

ดูไฟล์ PDF

งานจริยธรรม