กรมทรัพยากรธรณี

ลักษณะข้อมูลที่ได้จากสถานีตรวจวัดระดับน้ำทะเลขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ

งานจริยธรรม

ด้านเทคโนโลยีธรณี