กรมทรัพยากรธรณี

การสำรวจวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity)

งานจริยธรรม

ด้านเทคโนโลยีธรณี