กรมทรัพยากรธรณี

ทรัพยากรแร่ในทะเล

ในปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลระดับลึก ที่หลายประเทศสนใจมีลักษณะการเกิดแบ่งเป็น 3 แบบ ซึ่งเกิดในทะเลลึกได้แก่

  1. ก้อนเฟอร์โรแมงกานีส (Ferromanganese nodules)
  2. เหล็กและแมงกานีสในชั้นเปลือกเลือกบริเวณแนวภูเขาใต้ทะเล (ferromanganese crusts หรือ cobalt-rich crusts)
  3. แหล่งแร่ซัลไฟล์บริเวณปล่องแร่น้ำร้อนตามแนวสันเขากลางสมุทร (Seafloor massive sulfides)
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
A cross-section through the Earth's crust showing the different types of plate boundary, the topography of the ocean floor and the distribution of the major metal-rich deep-ocean mineral deposits. Image: Ian Longhurst (Copyright British Geological Survey © UKRI 2018).

งานจริยธรรม

ด้านเทคโนโลยีธรณี