กรมทรัพยากรธรณี

One page / PPT / PDF download

การสำรวจธรณีเคมีในประเทศไทย

ดูไฟล์ PDF

การสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อหาแหล่งแร่

ดูไฟล์ PDF

งานสำรวจผังถ้ำแบบ 3 มิติ ด้วยเครื่อง 3D Laser Scanner

ดูไฟล์ PDF

การสำรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ พื้นที่อุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

ดูไฟล์ PDF

การสำรวจรังวัดค่าพิกัด X, Y, Z โครงการศึกษาสำรวจธรณีวิทยา และอุทกธรณีวิทยา เทือกเขาหินปูน อุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

ดูไฟล์ PDF

งานจริยธรรม

ด้านเทคโนโลยีธรณี