กรมทรัพยากรธรณี

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยากรธรณี

ตอบแบบสอบถาม
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี