กรมทรัพยากรธรณี

แผนบริหารความเสี่ยงกรมทรัพยากรธรณี

แผนบริหารความเสี่ยงกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดูไฟล์ PDF

รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดูไฟล์ PDF

องค์กรของเรา