กรมทรัพยากรธรณี

แผ่นดินไหวไต้หวัน รุนแรงสุดในรอบ 25 ปี กรมทรัพยากรธรณียันไม่กระทบไทย