กรมทรัพยากรธรณี

การใช้ประโยชน์

แบไรต์

แบไรต์

บ็อกไซต์

บ็อกไซต์

ยิปซัม

ยิปซัม

ดีบุก

ดีบุก

โครไมต์

โครไมต์

เพชร

เพชร

ไดอะทอไมต์

ไดอะทอไมต์

เฟลด์สปาร์

เฟลด์สปาร์

ฟอสเฟต

ฟอสเฟต

ฟลูออไรต์

ฟลูออไรต์

ทองคำ

ทองคำ

แกรไฟต์

แกรไฟต์

อิลเมไนต์

อิลเมไนต์

เหล็ก

เหล็ก

เกลือหิน

เกลือหิน

แมงกานีส

แมงกานีส

โมนาไซต์

โมนาไซต์

นิกเกิล

นิกเกิล

น้ำมัน

น้ำมัน

ไพโรฟิลไลต์

ไพโรฟิลไลต์

พลวง

พลวง

ทรายแก้ว

ทรายแก้ว

เซอร์คอน

เซอร์คอน

เงิน

เงิน

ดินขาว

ดินขาว

ตะกั่ว

ตะกั่ว

ถ่านหิน

ถ่านหิน

ทองแดง

ทองแดง

ทังสเตน

ทังสเตน

ทัลก์

ทัลก์

ไมกา

ไมกา

โมลิบดีไนต์

โมลิบดีไนต์

ใยหิน

ใยหิน

ควอตซ์

ควอตซ์

วานาเดียม

วานาเดียม

งานจริยธรรม