กรมทรัพยากรธรณี

เอกสารรายงานด้านแร่

รายงานฉบับสมบูรณ์ บัญชีทรัพยากรแร่ 2566

รายละเอียด

การกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง ปี2565

รายละเอียด

พิ้นที่ศักยภาพแร่ดินมาร์ล จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียด

การกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง ปี2564

รายละเอียด

รายงานการสำรวจธาตุหายาก

รายละเอียด

สมุดแผนที่ทรัพยากรแร่ประเทศไทย

รายละเอียด

คู่มือแนวทางการประเมินปริมาณทรัพยากรแร่

รายละเอียด

งานสำรวจขั้นรายละเอียด สำนักทรัพยากรแร่

ดูไฟล์ PDF

การศึกษาการกําเนิดธาตุหายากในหินแกรนิต บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทย

ดูไฟล์ PDF

แร่ (MINERAL) คู่มือสื่อการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา

ดูไฟล์ PDF

งานโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูไฟล์ PDF

การสำรวจแร่เบื้องต้น ขั้นกึ่งรายละเอียด และขั้นรายละเอียด

ดูไฟล์ PDF

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแร่

ดูไฟล์ PDF

การกำเนิดแหล่งแร่

รายละเอียด

วิธีการสืบค้นข้อมูลแร่เบื้องต้น

ดูไฟล์ PDF

การทดสอบแร่เบื้องต้น

ดูไฟล์ PDF

การทดสอบแร่ทองแดง

ดูไฟล์ PDF

รายงานและเอกสารเผยแพร่ตามประเภทแร่

รายละเอียด

งานจริยธรรม