กรมทรัพยากรธรณี

28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

  • แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน
  • เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566

* แบบฟอร์ม ITA-o28 ของ ปปช.

 

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี