กรมทรัพยากรธรณี

รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรธรณี

รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2565

ดูไฟล์ PDF

รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2564

ดูไฟล์ PDF

รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2563

ดูไฟล์ PDF