กรมทรัพยากรธรณี

TH EN
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ ทรัพยากรธรณี ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี “สัปดาห์วันวิทย์ ตะลุยพิพิธภัณฑ์ธรณี” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566

ดูรายละเอียด