กรมทรัพยากรธรณี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.๒๕๖๘

ดูรายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจำแนกกระดูกและฟอสซิลปลากระดูกแข็ง ระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2567 ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดูรายละเอียด

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ ทรัพยากรธรณี ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี “สัปดาห์วันวิทย์ ตะลุยพิพิธภัณฑ์ธรณี” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566

ดูรายละเอียด