กรมทรัพยากรธรณี

Online analysis of samples by scanning QR Code

                                สามารถสแกน QR Code หรือกดที่ Link เพื่อเพิ่มเพื่อนทาง Line "วิเคราะห์แร่และหิน"
                                                    Link : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=538dgqtm

                                                            ท่านสามารถดูคู่มือการใช้งาน ได้ในเอกสารประกอบ