กรมทรัพยากรธรณี

บ.ช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.

บ.ช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.

ที่มา : นายจริต แสงทอง เครือข่ายฯ ทธ.