กรมทรัพยากรธรณี

บ.ต่อตั้ง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.

บ.ต่อตั้ง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.

ที่มา : นายธิเบก เทพศิริ เครือข่ายฯ ทธ.