กรมทรัพยากรธรณี

บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม.

บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม.

ที่มา : นายสมัย ทัดศรี เครือข่ายฯ ทธ.