กรมทรัพยากรธรณี

บ.นาปรัง ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

บ.นาปรัง ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

ที่มา : นายสุนทร เนตรอนันต์ เครือข่ายฯ ทธ.