กรมทรัพยากรธรณี

บ.บางแก้วน้อย ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.

บ.บางแก้วน้อย ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.

ที่มา : นายทันวิทย์ เพชรคีรี เครือข่ายฯ ทธ.