กรมทรัพยากรธรณี

บ.ปากพาย ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 27 มม.

บ.ปากพาย ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 27 มม.


ที่มา : นายขนกพงศ์ ภู่ห้วยล่ำ เครือข่ายฯ ทธ.