กรมทรัพยากรธรณี

บ.ยอดน้ำ ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม.

บ.ยอดน้ำ ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม.

ที่มา : นายสุเทพ โมอ่อน เครือข่ายฯ ทธ.