กรมทรัพยากรธรณี

บ.ศาลาสังกะสี ต.ท่าดี อ.ลายสกา จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

บ.ศาลาสังกะสี ต.ท่าดี อ.ลายสกา จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

ที่มา : นางอุทุมพร เชี่ยววิทย์