กรมทรัพยากรธรณี

บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม.

บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม.

ที่มา : นายยงยุทธ คงน้อย เครือข่ายฯ ทธ.